Επικοινωνία

Πατ. Γρηγορίου Ε’ 11 & Σηραγγείου
Καστέλλα – 185 31 Πειραιάς
Τηλ. 210 41.76.885, Fax: 210 41.12.093
E-mail: balassiscava@gmail.com